Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today64
Yesterday93
This week325
This month1514
Total23683979

Thursday, 20 January 2022 18:51
 

Zjazd Rady Polonii Świata w Pułtusku

Jedną z inicjatyw zgłoszonych przez delegatów podczas IV Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w ubiegłym roku było reaktywowanie Rady Polonii Świata, której działalność została zawieszona w roku 2007. Został wybrany komitet organizacyjny, który niemal od razu rozpoczął prace przygotowawcze związane ze Zjazdem.

Komunikat Rady Polonii Świata-listopad 2013r. 

W dniach 9-10 listopada 2013 odbył się w Pułtusku Zjazd Rady Polonii Świata. W zjeździe udział wzięło 67 delegatów reprezentujących 32 kraje.

Zjazd RPŚ był efektem, zgłoszonej przez IV Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w 2012 r., inicjatywy reaktywowania Rady Polonii Świata.

Zjazd Sprawozdawczy KPK w Burlington Ontario w Dniach 17 – 19 Pażdziernika 2013.

W dniach 17 – 19 października 2013 r. w gościnnych progach Domu Związku Narodowego Polskiego, Gminy 17 w Burlington odbył się Zjazd Sprawozdawczy Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Po otwarciu Zjazdu przez Prezes ZG KPK Teresę Berezowską, odśpiewaniu hymnów narodowych Kanady i Polski, uczczeniu minutą ciszy zmarłych członków KPK,

Doroczny Bankiet Charytatywny Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

W dniu 19 października 2013 roku w Burlington, w pięknej Sali Bankietowej należącej do Gminy 17 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie odbył się Doroczny Bankiet Charytatywny Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Bankiet prowadziła Danuta Sokolska, a gości honorowych przedstawiła Prezes ZG KPK Teresa Berezowska.

Aleksander Frejszmidt podarował $15,000 Komitetowi Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim

W środę 2 października 2013 r., podczas zebrania Komitetu Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim, inż. Stefan Głogowski i jego matka, pani Barbara Głogowska, przekazali na ręce Macieja Zaremby, przewodniczącego Komitetu, dar pochodzący ze spadku po inż. Aleksandrze Frejszmidtcie. Inż. Głogowski, założyciel i prezes Glogowski Consultants Inc. (GCI), jest wykonawcą ostatniej woli zmarłego. Pani Barbara Głogowska jest od 1939 r.zasłużoną dla Polonii inicjatorką szkół języka polskiego.

Goście wyrazili swoje uznanie i poparcie dla prężnej działalności programu polonistycznego oraz dla jego ambitnych planów na przyszłość zaprezentowanych przez prof. Tamarę Trojanowską i prof. Piotra Kajaka.

Inż. Aleksander Frejszmidt, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, łączył karierę zawodową z wielkim zamiłowaniem do historii i kultury polskiej. Duża część jego bogatego księgozbioru została przekazana bibliotece Uniwersytetu Torontońskiego. To przy tej okazji prof. Trojanowska poznała inż. Frajszmidta w domu Stefana Głogowskiego. Zapis testamentowy inż. Aleksandra Frajszmidtamoże być inspirującym przykładem dlainnych potencjalnych ofiarodawców na rzecz polonistyki na Uniwersytecie Torontońskim.

Maria Świętorzecka sekretarz Komitetu Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim http://csps.kpk.org/

AF

Aleksander Frejszmidt

(7 kwietnia 1930 - 27 sierpienia 2012)

Biografia Aleksandra Frejszmidta

Aleksander Frejszmidt przybył do Kanady wraz z matką, jako nastolatek po kilku latach powojennej tułaczki w Polsce. Bezustanne przenoszenie się z wioski do wioski, w których często korzystali z opieki lokalnych księży,  spowodowanebyło koniecznością ukrywania się przed reżimem komunistycznym w związku z pozostaniem w Londynie ojca Aleksandra Frejszmidta, zawodowego oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w stopniu majora. Obydwojgu udało się uciec z Polski w węglarce. Po wielu perypetiach połączyli się z ojcem i cała rodzina przeniosła się do Granby w Quebec.

Aleksander ukończył wydział budownictwa i uzyskał dyplom wykwalifikowanego inżyniera. Po przeprowadzce do Toronto pracował najpierw w TTC, a później w Toronto Hydro, skąd przeszedł na emeryturę.  Nigdy nie zapomniał o swoich polskich korzeniach.  Był zapalonym czytelnikiem książek poświęconych historii Polski w XX wieku oraz architekturze i kulturze. Utworzyły one imponujący księgozbiór liczący ponad 2000 woluminów. O ich randze świadczy fakt, że 600pozycji biblioteka UniwersytetuTorontońskiego wybrała do swoich zbiorów.Inne rozdzielono do bibliotek w polonijnych organizacjach, takich jak Copernicus Lodge.

Aleksander Frejszmidt i jego rodzina zawsze bronili polskiej racji stanu, szczególnie w latach komunistycznej opresji. Byli dożywotnimi członkami i darczyńcami Polskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Yorku, instytucji, która powstała by przeciwstawiać się propagandzie nazistowskiej w Ameryce w czasie wojny.  Oprócz pomocy finansowej inż. Frejszmidt przekazał Instytutowi Piłsudskiego dokumenty wojskowe swego ojca wraz z jego mundurem i bardzo dokładnymi pamiętnikami. W opinii Instytutu Piłsudskiego pamiętniki te są cennym źródłem szczegółów życia zawodowego żołnierza służącego w armii carskiej, później w armii polskiej pod wodzą Józefa Piłsudskiego, a następnie w czasie drugiej wojny światowej, jako łącznik z armią brytyjską.

W czasie ostatnich piętnastu lat swego życia Aleksander Frejszmidt był stałym towarzyszem pani Barbary Głogowskiej i wraz z nią aktywnie uczestniczył w wielu społecznych i kulturalnych organizacjach polonijnych.

Życzeniem Aleksandra Frejszmidta było, aby jego pasja dla sztuki i historii polskiej wyrażona została po jego śmierci darowizną spadkową, która pomoże utrzymać i rozwinąć studia nad literaturą i językiem polskim na Uniwersytecie Torontońskim.

Pic1

Barbara Głogowska z synem Stefanem Głogowskim.

Pic2

W pozycji siedzącej: Barbara Głogowska.

Stoją od lewej: Stefan Głogowski, prof. Piotr Kajak, prof. Trojanowska, Maciej Zaremba.

Pic3

Stoją od lewej: Mark Zaremba, prof. Janusz Brzozowski, Stefan Głogowski, Krystyna Erikson, Irena Kremblewska, Maria Świętorzecka, Andrzej Derkowski.

Siedzą od lewej: Barbara Głogowska and Jesse Flis.

Fotografia: Mark Zaremba, Maria Swietorzecka, Tamara Trojanowska