Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today37
Yesterday120
This week398
This month3514
Total23725699

Thursday, 30 March 2023 08:12
 

Stanowisko KPK w sprawie TV Trwam

Toronto, 8 stycznia 2013 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-763 Warszawa

Przewodniczący Rady
P. Jan Aleksander Dworak

 Szanowny Panie Przewodniczący,

Kongres Polonii Kanadyjskiej reprezentujący Polonie Kanadyjską zwrócił się do Pana Przewodniczącego listem z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie decyzji KRRiT o nieprzyznaniu fundacji Lux Veritatis dla TV Trwam, koncesji na multipleksie cyfrowym. Jak dotąd nie otrzymaliśmy od Pana żadnej odpowiedzi na nasz list.Sprawa koncesji dla Telewizji Trwam została podniesiona ponownie przez szeroką reprezentację środowiska polonijnego podczas ostatniego 42 Walnego Zjazdu KPK. Zjazd, wyrażając wolę wszystkich organizacji polonijnych, mocą uchwały zjazdowej zobowiązał Zarząd Główny do ponownej, zdecydowanej interwencji w tej sprawie. Oto treść uchwały Walnego Zjazdu KPK:

Wyrażamy zaniepokojenie przedłużającym się procesem przyznania TV Trwam miejsca na platformie cyfrowej.
Uważamy za niedopuszczalne, przeprowadzenie w Sejmie i Senacie RP zmiany w ustawach podnoszących wysokość opłat do pułapu, który praktycznie eliminuje mniejszych i niekomercyjnych nadawców.
Po raz kolejny, zwracamy się do Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP o uznanie praw wolnych mediów, zgodnie z konstytucją RP i wolą milionów rodaków.  

Powtarzając argumentację z naszego poprzedniego listu uważamy, że decyzja wykluczająca TV Trwam narusza zasady pluralizmu medialnego i obowiązującego w RP prawa. Katolicy w Polsce mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Negatywna decyzja KRRiT zasadom tym zaprzecza i jest przez Polonię w Kanadzie postrzegana, jako ukryta forma eliminowania katolickich mediów.

Pragniemy również podkreślić, że TV Trwam ma ogromną rzeszę zwolenników i odbiorców poza granicami Polski, w tym w Kanadzie.

Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej, zobowiązany przez naczelną władzę Kongresu, jaką jest zgodnie z naszym Statutem Walny Zjazd delegatów zwraca się ponownie z apelem do KRRiT o zmianę tej krzywdzącej środowisko katolików decyzji. Przekazujemy również wyrazy polonijnej solidarności z apelami Rady Konferencji Episkopatu Polski, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisk katolickich oraz ogromnej rzeszy Polaków. 

Z poważaniem,

Teresa Berezowski
Prezes ZG KPK

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta RP
Marszalek Sejmu
Marszalek Senatu  p.Bogdan Borusewicz
Ambasada RP w Kanadzie-J.E. Zenon Kosiniak-Kamysz
TV Trwam

 Officialny list KPK do KRRiT Styczen 2013

 Officialny list KPK do KRRiT Luty 2012