Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today112
Yesterday127
This week239
This month2281
Total23644922

Tuesday, 20 October 2020 22:21
 

Reaktywowanie Rady Polonii Świata (RPŚ)         

Podczas IV Światowego Zjazdu Polonii I Polaków z Zagranicy w sierpniu 2012 powstała inicjatywa reaktywowania Rady Polonii Świata. Inicjatywa ta została poparta uchwałą 42 Walnego Zjazdu Kongresu Polonii Kanadyjskiej w październiku 2012r.

10 listopada w Pułtusku odbyło się spotkanie robocze prezydium RPŚ i przedstawicieli największych organizacji polonijnych. Z ramienia KPK w spotkaniu uczestniczył I wiceprezes ZG KPK p. Jan Cytowski. Podczas spotkania podjęto decyzję o zwołaniu w sierpniu 2013 r. Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata w oparciu o istniejący Statut, z poprawkami zgłoszonymi do końca roku 2012r przez polonijne organizacje krajowe i kontynentalne. W imieniu KPK postulowaliśmy opracowanie nowego Statutu RPŚ. Większość uczestników zdecydowała o wykorzystaniu istniejącego od 1978r. Statutu, z możliwością uwzględnienia uwag przesłanych do końca 2012r. Zgłosiliśmy szereg uwag i poprawek do Statutu, kierując się następującymi zasadami ogólnymi:

Zdając sobie sprawę, ze nie jest możliwym w tak krótkim czasie ustosunkowanie się do różnych wizji i koncepcji funkcjonowania RPŚ, skupiliśmy się na sprawach najważniejszych oraz na sprawach najbliższej przyszłości.

1.1.Fundamentalną zasadą RPŚ, jako „porozumienia” organizacji Polonii i Polaków z Zagranicy jest pełna niezależność tych organizacji oraz odpowiedzialność za relacje na terenie danego kraju. Ś nie może ingerować i być stroną w sprawach dotyczących organizacji na terenie danego kraju.

1.2.RPŚ musi być ciałem demokratycznym, ponieważ, jako „porozumienie” nie może pretendować do organizacji typu „wodzowskiego”, tak jak to przedstawiano w poprzedniej wersji Statutu (przewodniczący wybiera wiceprzewodniczących i td.)

1.3. RPŚ powinna być apolityczna, niezależna od władz RP i kierować się naczelną zasadą Dobra Narodu Polskiego.

1.4.Wszystkie ważne oświadczenia, odezwy w imieniu RPŚ wymagają uzgodnień w ramach Prezydium Rady.

1.5.Dla zachowania szeroko rozumianej wiarygodności i niezależności RPŚ powinna dążyć do stworzenia funduszu pozwalającego na efektywne pełnienie funkcji koordynującej działalność szeroko rozumianej Polonii Świata. Celem powinno być uzyskanie całkowitej niezależności finansowej.

W załączeniu przekazujemy Komunikat Prezydium RPŚ.

Jan Cytowski

I wiceprezes i d/s polskich  ZG KPK

 

Komunikat Prezydium RadyPolonii Świata