Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today37
Yesterday200
This week741
This month391
Total23710192

Saturday, 03 December 2022 07:21
 

 In Honour of Marian Fijal

Marian Fijal-President of the Canadian Polish Combatants Association (SPK) Award

This is a new Fund established by the Family of the late Marian Fijal. Further details are on this webpage

www.marianfijal.weebly.com

 The Fund will be handled by the Millenium Foundation.

Ś.P. MARIAN FIJAŁ

Urodził się w Zalesiu na Podolu. Nauki pobierał w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czortkowie, mieście nad Prutem, historycznie wsławionym obroną przed hordami kozacko-moskiewskimi w roku 1655 i zwycięstwem żołnierzy polskich w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919. Przed wrześniem 39, napadem Niemiec na Polskę,  uczestniczy w szkoleniu wojskowym w Szkole Podoficerów Piechoty dla Małoletnich w Śremie (Wielkopolska). W roku 1939 bierze udział w kampanii wrześniowej. W kilka miesięcy po jej zakończeniu, wraz z całą rodziną, zostaje aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię, gdzie traci trzy siostry. Po podpisaniu porozumienia Sikorski-Majski (30.06.1941r.) udaje mu się przedostać do tworzącej się w tym czasie w Rosji Sowieckiej Armii Polskiej, której dowództwo powierzono gen. Wł. Andersowi. Wraz z ledwo skleconą Armią Polską opuszcza "nieludzką ziemię" i przez Persję trafia do Palestyny, gdzie przydzielony zostaje do Karpackiego Pułku Ułanów. W roku 1942 zgłasza się ochotniczo do Lotnictwa Polskiego na terenie Anglii i po przeszkoleniu otrzymuje rozkaz stawienia się w 304-tym Dywizjonie Ziemi Śląskiej. Wojnę kończy w stopniu chorążego. Przez kolejne trzy lata służy jako radionawigator w brytyjskiej jednostce obrony wybrzeża. Zdemobilizowany w roku 1948 emigruje wraz z żoną Edwardą  do Kanady, gdzie początkowo pracuje w różnych zawodach, a w międzyczasie studiuje na York University w Toronto. Przez pewien okres czasu jest właścicielem własnej firmy brokerskiej M. Fijal Real Estate Ltd., a następnie firmy budowlanej Maple Leaf Construction Ltd, która na Florydzie w Coral Spring.

Po uzyskaniu w Kanadzie pewnej stabilizacji, zaczyna działać w organizacjach polonijnych.Od 1960r. byl czlonkiem Zwiazku Narodowego Polskiego. Gorące umiłowanie wszystkiego co polskie, religijność, zdolności organizacyjne, koleżeństwo i prawość Mariana Fijała zostały natychmiast dostrzeżone przez Polonię i kanadyjskich działaczy społecznych. Szczególnie mocno związał się z organizacjami kombatanckimi (SPK, Stowarzyszenie Lotników Polskich, Air Force Association of Canada), którymi przez wiele lat kierował. Stojąc na czele Stowarzyszenia Weteranów Polskich w Kanadzie, brał również udział w pracach władz Światowej Federacji Kombatantów Polskich. Marian Fijał w latach 1992-1994 był przewodniczącym Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Działalność sp.M.Fijala  nie ograniczała się wyłącznie do środowisk kombatanckich. Pracował również na niwie kulturalnej (współorganizator Zespołu Tańców Ludowych przy szkole im. Adama Mickiewicza, członek Chóru Harfa przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, członek Komitetu Budowy Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II) oraz charytatywnej (pomoc dla rodaków w kraju i poza jego wschodnimi granicami – na Ukrainie, Białorusi, Litwie).

 Wysoko oceniano pracę społeczną Mariana Fijała – zarówno w Kanadzie jak i w Polsce. Najlepiej świadczy o tym ilość odznaczeń, medali i dyplomów jakie ten wysoko ceniony działacz i żołnierz otrzymał w swoim życiu (Krzyż Września 1939, Medal Lotniczy, Africa Star, Atlantic Star, Defence Medal, War Medal, Złoty Krzyż Zasługi R.P., Krzyż Kombatancki Federacji Światowej SPK, Commeroration Medal 1867-1992, Award of Merit, Senat of Canada, itd., itd.).

Cześć Jego pamięci.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.