Today68
Yesterday74
This week341
This month2048
Total23679804

Friday, 26 November 2021 22:30
 

Komitet Obrony i Propagowania Dobrego Imienia Polaka i Polski

Komitet utworzono w czerwcu 1996r. po wielkiej polonijnej demonstracji przed budynkiem "Toronto Star" zorganizowanej przez Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) w odpowiedzi na oszczercze i szkalujące Polskę i Polaków artykuły ukazujące się na łamach tego dziennika.  Pomimo protestów Polonii, dziennik nadal wspominał o "polskich obozach koncentracyjnych" w pełni wiedząc że były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne zbudowane w okupowanej Polsce.  Komitet walczy przeciwko takim oszczerstwom oraz innym zafałszowaniom historii polskiej.

Założono wówczas konto w Credit Union w Toronto (#75158) celem zbierania funduszy na utrzymanie działalności Komitetu który:

  • inspiruje, propaguje i koordynuje działalność KPK  w zakresie Obrony  Dobrego Imienia Polski i Polaków;
  • monitoruje anglojęzyczne "mass media" (prasa, radio, tv) oraz inne publikacje, książki, itp., wychwytując  doniesienia krzywdzące i obrażające naszą grupę etniczną lub fałszujących naszą historię;
  • pisze listy do prasy anglojęzycznej i do wydawnictw w odpowiedzi na krzywdzące naszą grupę artykuły;
  • występuje w środkach masowego przekazu celem informowania środowiska polskiego o publikacjach, które stawiają nas w fałszywym świetle;
  • zachęca Polaków i osoby pochodzenia polskiego do pisania listów protestacyjnych i artykułów do prasy polsko- i anglojęzycznej;
  • zachęca Polaków do opisywania swoich przeżyć z okresu Drugiej Wojny Światowej oraz okresu stalinowskiego, aby utrwalić dla historii dzieje naszych przodków, a w szczególności "polskiego holocaustu";
  • popiera publikacje, zwłaszcza w języku angielskim, odkłamujące naszą, i nie tylko naszą historię, oraz przeżycia Polaków z okresu Drugiej Wojny Światowej i okresu walki z komunizmem;
  • prowadzi badania, zbiera informacje i przygotowuje materiały publikowane następnie na stronie internetowej KPK.


Dalsze informacje i artykuły:
http://www.kpk-toronto.org/obrona-dobrego-imienia